Val

Förutom de olika möjligheterna i diameter, längd, styrka och snabbhet erbjuder Van der Graaf fler alternativ. Standardlängderna för våra trummotorer finns i de olika tabellerna. Detta innebär inte att olika längder inte är möjliga ; i princip är vilken längd som helst möjlig. Vi kan erbjuda vilken längd som helst mot en tilläggsavgift och en eventuellt något längre leveranstid.
Kabeluttag
En standard GV-trummotor har en kopplingsbox. Om så önskas kan motorn också förses med en kabel. Beroende på typ av motor är det också möjligt med olika versioner av kabeluttag.
Material
Mantelröret på en GV-trummotor består av gjutjärn och ståldelar. Beroende på tillämpningen kan motorn också helt eller delvis göras av rostfritt stål.
Broms/backspärr med icke reverserande kullager
Om ett transportband är monterat i en vinkel, finns det en risk att bältet rullar tillbaka när det stoppas. En backspärr med icke reverserande kullager kan användas för att förhindra detta. Ett kullager i motorn kommer att ersättas av detta icke-reverserande kullager som endast kan rotera i en riktning. Rotationsriktningen för en motor bestäms av riktningen för det icke-reverserande kullagret. I trummotorns typbeteckning visas detta som TBRH (rotation medurs, som setts från kopplingssidan) eller TBLH-motorrotation moturs).
Termovakt
Våra trummotorer kan utrustas med termovakt på begäran. (Thermistor-PTC eller Clixon-Bimetal)
Kodare
Ibland är det nödvändigt att noggrant spåra produkten på bandet eller kontrollera dess hastighet. Kodar- och sensorlager kan integreras i detta syfte.
Lutande position
Ibland är trummotorerna positionerade i en vinkel eller till och med vertikalt. Detta är möjligt, men det finns vissa begränsningar.
Försegling
En trummotor har förseglingar för att hålla oljan inne och hålla smuts och fukt ute. Olika förseglingar har utvecklats och är tillgängliga för de olika villkoren. Hämta en översikt över förseglingar här.
Olja
Våra trummotorer är fyllda med mineralväxellådsolja som standard. Om oljan måste bytas ut efter en reparation är det viktigt att olja som fylls på uppfyller de rätta kraven. För motorer som används inom livsmedelsindustrin använder vi lämpliga växellådsoljor (både mineral och syntetiska).